Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusja publiczna nad planami miejscowymi: Wyspiańskiego i Ejsmonda (plan nr 1302z) oraz Wielkopolska, Spokojna i Sopocka (plan nr 1605z)

Powrót do listy

25.07.2015

W Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30, będą miały miejsce dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 28 lipca 2015 r. o godzinie 17.00 dyskusja publiczna dotyczyć będzie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda. Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.07.2015 r. do 11.08.2015r

W dniu 30 lipca 2015 r. o godzinie 17.00 dyskusja publiczna dotyczyć bedzie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej. Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.07.2015 r. do 11.08.2015 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2015r.