Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusja publiczna nad planem nr 0903 Morska, Komandorska i Kapitańska

Powrót do listy

07.12.2018

W dniu 10.12.2018 r., o godz. 17.00 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni, przy ul. Grabowo 12 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od w dniach od 26.11.2018r. do 16.12.2018 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2019 r.