Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Bydgoska

Gmina Miasta Gdyni

Nowa cena
wróć
 • Dzielnica: Działki Leśne
 • Ulica: Bydgoska
 • Karta mapy: 0013
 • Obręb: Działki Leśne
 • Nr działki: 1290/1, 1290/2,1291, 1241/1, 1241/2, 1242, 1370/1,
 • Cena: 1 442 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 1209 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00049062/5, 00009529/5, 00008662/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 02 MN2, MW1,U
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: Uwaga: na terenie występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z przebiegu linii wysokiego napięcia 110 kV, przy czym plan dopuszcza zmianę przebiegu linii energetycznych lub ich skablowanie.