Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Nowogrodzka 38A

wróć
 • Dzielnica: Działki Leśne
 • Ulica: Nowogrodzka 38A
 • Obręb: Działki Leśne
 • Nr działki: 647
Cena: 20 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
3 670 zł1 zł
Przetarg: 14.04.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


13.04.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Rodzaj lokalu: użytkowy
 • Rodzaj przetargu: wynajem
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00008667/7 Sprawdź księgę
 • Powierzchnia lokalu: 74.49 m2
 • Położenie lokalu w budynku (piętro): suterena
 • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, tel. 58 628 41 00
 • Dodatkowe informacje: Suterena budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego. Lokal w stanie wymagającym remontu i adaptacji do zakładanych celów gospodarczych. Powierzchnia lokalu wynosi 74.49 m². Miesięczna stawka wywoławcza czynszu netto wynosi 20 zł/m². Najemca zobowiązany jest do złożenia przed notariuszem oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, co do wydania nieruchomości. Do udziału w przetargu mogą przystąpić osoby, które nie zalegają z opłatami należnymi Gminie Miasta Gdyni z tytułu dzierżawy i najmu. Stosowną informację można uzyskać w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 18), tel. 58 668-88-40. Przetarg odbędzie się dnia 14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w Sali 105 (I piętro) w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.

Szczegóły przetargu

Data: 14 kwietnia 2023 godz. 12:00
Typ ofert: lokale