Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Śląska 51, boks nr 36

wróć
  • Dzielnica: Działki Leśne
  • Ulica: Śląska 51, boks nr 36
  • Obręb: Działki Leśne
  • Nr działki: 1536
Cena: 193 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
480 zł1 zł
Przetarg: 14.10.2022
Wpłata wadium do:
Numer konta:


12.10.2022
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
  • Rodzaj lokalu: użytkowy
  • Rodzaj przetargu: wynajem
  • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00052102/2 Sprawdź księgę
  • Powierzchnia lokalu: 16.80 m2
  • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
  • Dodatkowe informacje: Boks garażowy murowany, posiada instalację elektryczną. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej 2 dni przed dniem przetargu w kasie Urzędu Miasta znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miasta Gdyni (sala obsługi mieszkańców – kasa C, wejście od strony al. Marsz. Piłsudskiego) lub przelewem bankowym na rachunek Urzędu Miasta w banku PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. rachunek Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. (58) 66 88 512 lub (58) 66 88 513. Przetarg odbędzie się 14 października 2022 roku o godz. 10.00 w sali nr 105 (I piętro) w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Przed przetargiem prosimy o zapoznanie się ze stanem technicznym boku garażowego po wcześniejszym umówieniu z administratorem z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.

Szczegóły przetargu

Data: 14 października 2022 godz. 10:00
Typ ofert: lokale