Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2015 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ROZPOCZĘTA

Powrót do listy

25.08.2015

Forum Gospodarki Morskiej to prestiżowe spotkanie profesjonalistów związanych z branżą morską, umożliwiające merytoryczną dyskusję o kierunkach rozwoju i możliwościach stojących przed tym sektorem. Tegoroczne edycja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 została zaplanowana na 9 października, a jego tematyka skupiona jest wokół zagadnień związanych z rozwojem sektorów gospodarki morskiej i portów bałtyckich. W ciągu jednego dnia będą miały miejsce cztery panele tematyczne: „Przemysły Morskie”, „Porty Morskie”, „Logistyka Morska”, „Ship Management” oraz otwarte spotkania warsztatowe. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. UG dr hab. Dorota Pyć- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialna za sprawy związane z gospodarką morską i żeglugą śródlądową.
Udział w Forum jest bezpłatny.