Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Gdynia na podium w Rankingu Miast

Powrót do listy

21.09.2018

Podczas IV Kongresu Mieszkaniowego, który miał miejsce 18 września we Wrocławiu, Miasto Gdynia zajęło 3 miejsce w Rankingu Miast organizowanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich
W konkursie wzięło udział 18 miast. Pod uwagę wzięto miasta wojewódzkie z uwzględnieniem Bydgoszczy i Torunia oraz Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry jako równoprawnych stolic województwa oraz – dodatkowo – Gdynię. Na wynik wpływał czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę oraz ogólny udział decyzji wydawanych w poszczególnych wydziałach.
Podobnie jak w kilku ostatnich edycjach wpływ na pozycję w klasyfikacji miał także stopień pokrycia miasta planami zagospodarowania przestrzennego.
Najwyżej oceniano miasta wydające decyzje w ustawowym terminie, tj. odpowiednio do dwóch miesięcy dla decyzji o warunkach zabudowy oraz do 65 dni dla decyzji o pozwoleniu na budowę.
Kongres Mieszkaniowy to największa ogólnopolska konferencja branżowa, której celem jest otwarta debata podmiotów kształtujących rynek mieszkaniowy w Polsce. Wydarzenie integruje środowiska związane z sektorem nieruchomości mieszkaniowych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz pozostałych uczestników procesów inwestycyjnych.