Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Gdyński port pozyskał kolejne tereny pod inwestycje

Powrót do listy

28.02.2017

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  nabył prawo użytkowania wieczystego terenów o łącznej powierzchni  ok. 7411 m2 należących do PKP S.A. wraz z prawem własności znajdującej się na tej nieruchomości zabudowy w rejonie ul. Kontenerowej w Porcie Zachodnim.

Jest to kolejny krok do realizacji przez spółkę projektu dot. inwestycji w portową infrastrukturę kolejową, pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia”.

Na pozyskanej nieruchomości są położone tory i rozjazdy stanowiące element zewnętrznego układu torowisk rozjazdowo-ładunkowych do Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia. W ramach projektu nastąpi przebudowa i elektryfikacja układu kolejowego w zachodniej części portu Gdynia (od EC III do bramy BCT). Wartość nakładów ZMPG S.A. na nabytej nieruchomości wyniosła  1.100.000zł netto. Projekt będzie dofinansowywany ze środków Funduszu Spójności UE.

Port Gdynia konsekwentnie realizuje przyjętą strategię na lata 2017-2020 stanowiącą o konieczności inwestowania w infrastrukturę portową i pozyskiwania szczególnie tych nieruchomości oraz terenów, które są istotne ze strategicznego punktu widzenia realizacji inwestycji.

 /źródło: www.port.gdynia.pl/