Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Dembińskiego 1C

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Grabówek
 • Ulica: Dembińskiego 1C
 • Obręb: Leszczynki
 • Nr działki: 370/2, 506/2, 507/2, 1673, 1675/1
 • Cena: 1 300 000 zł +23% VAT
 • Dodatkowe informacje o cenie: podatek VAT zostanie naliczony od 8,15 % wylicytowanej ceny
 • Powierzchnia: 957 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00009607/6, GD1Y/00034830/2, GD1Y/00003669/6, GD1Y/00091737/7 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: droga gruntowa nieutwardzona, jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plan nr 0806
  strefa planistyczna: 040 MN1 - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca (dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych w strefie zaznaczonej na planie)
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,3 km
 • - od morza: 3,8 km
 • - od obwodnicy: 5,0 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,4km
 • - od centrum miasta: 4,7 km
 • - od autostrady: 30,0 km
 • - od portu lotniczego: 20,0 km
 • - od portu morskiego: 4,0 km