Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Informacja o odwołaniu przetargu ul. Orłowska 13-15

Powrót do listy

30.01.2020

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020.poz. 65) odwołuje przetarg ustny nieograniczony, wyznaczony na dzień 31 stycznia 2020 r. o godz. 10.00, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej 13-15, oznaczonej jako działki nr 2453, 2454, 2456, 2458, obręb 0022_Orłowo, o łącznej powierzchni 7736 m2, objętej księgami wieczystymi nr GD1Y/00023669/2, GD1Y/00024107/2.

Dnia 29 stycznia 2020 r. doręczone zostało Gminie Miasta Gdyni zawiadomienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o terminie rozprawy w sprawie ze skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę nr IX/263/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka. W granicach zaskarżonego planu miejscowego usytuowana jest nieruchomość oznaczona jako działki nr 2453, 2454, 2456, 2458, obręb 0022_Orłowo (położona przy ul. Orłowskiej 13-15 w Gdyni). Termin rozprawy wyznaczony został na dzień 25 marca 2020 r. Z uwagi na zbliżający się termin rozprawy zasadne jest odwołanie przedmiotowego przetargu do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd administracyjny.

Informacje nt. nieruchomości i przetargu można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w pok. 318 na III piętrze w godz. 800 -1600, tel. 58 668 85 16, 58 668 85 15, 58 668 89 39.

Informacja o odwołaniu przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych: www.gdynia.pl/bip/; www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji przy pok. 318, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al.Marsz.Piłsudskiego 52/54.