Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Jak połączyć ulice Buraczaną i Strzelców?

Powrót do listy

08.01.2019

Miej wpływ na wybór sposobu przejścia pomiędzy ulicą Buraczaną i ulicą Strzelców. Do dnia 20 stycznia, każdy zainteresowany tym tematem może wypełnić formularz konsultacyjny i wyrazić swoją opinię na temat proponowanych wariantów- kładki pieszo-rowerowej lub wiaduktu drogowego.
Na ostatnim etapie konsultacji - od poniedziałku 7 stycznia do niedzieli 20 stycznia - swoje uwagi w sprawie planowanej inwestycji gdynianie i gdynianki mogą przekazać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.badanialis.pl/karwiny-malykack lub w wersji papierowej. Każdy uczestnik konsultacji będzie mógł przedstawić w nim swój pogląd na to, jak realizacja każdego z wariantów wpłynie m.in. na sposób poruszania się w tym obszarze miasta, na bezpieczeństwo w okolicy i komfort życia mieszkańców.
Wyniki ankiet oraz wnioski z wysłuchania publicznego, które odbyło się 11 grudnia, będą stanowić dla prezydenta Wojciecha Szczurka materiał pomocniczy do podjęcia ostatecznej decyzji co do planowanej inwestycji. Decyzja zostanie opublikowana w raporcie podsumowującym proces konsultacji, który ukaże się najpóźniej 1 marca.