Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Koniec prawa użytkowania wieczystego

Powrót do listy

19.06.2018

Od 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu ma zostać zastąpione prawem własności. Wcześniejszą opłatę roczną zastąpi opłata przekształceniowa rozłożona na 20 rat.
Projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest już na ostatniej prostej. Nowe prawo ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.
Skorzysta z niego 1,5 mln Polaków, którzy są dziś użytkownikami wieczystymi gruntów komunalnych lub należących do skarbu państwa. Takich gruntów jest obecnie w całym kraju ok. 575 tys. hektarów.
Użytkowanie wieczyste wprowadzono w 1961 r. Przypomina własność, ale nią nie jest. Każdy, kto kupił lub wybudował dom, garaż albo lokal usługowy na gruncie w użytkowaniu wieczystym, jest właścicielem budynku, ale już nie ziemi na której stoi nieruchomość. Za jej użytkowanie trzeba płacić co roku samorządom lub skarbowi państwa.
Projekt zakłada, że zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, przyszli właściciele będą płacić opłatę przekształceniową. Ma być ona rozłożona na 20 lat, czyli 20 rocznych rat. Ich wysokość będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej 1 stycznia 2018 r.
W najnowszej wersji projektu ministerstwo przygotowało spore ulgi dla przekształcających grunty. Gdy właściciel budynku na gruncie skarbu państwa zdecyduje się zapłacić całą opłatę przekształceniową jednorazowo za 20 lat, może otrzymać od państwa aż 60 % bonifikaty.
Na przekształceniu użytkowania we współwłasność gruntu skorzystają w pierwszej kolejności właściciele mieszkań w blokach, np. spółdzielczych, domków jednorodzinnych, garaży.
Przekształcenie we własność działek komercyjnych (należących do prywatnych firm, gdzie stoi np. fabryka lub inny zakład produkcyjny) nastąpi później - być może dopiero w 2020 lub 2021 r. Wszystko dlatego, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju musi wystąpić o zgodę na to do Komisji Europejskiej. Zgoda KE jest konieczna, bo przekształcenie komercyjnych gruntów może być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną.