Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Konkurs: przyjazna przestrzeń publiczna 2016

Powrót do listy

22.02.2016

Zapraszamy do udziału w konkursie na działania z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 roku.
Zarządzeniem nr 4082/16/VII/M Prezydent Miasta Gdyni ogłosił „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 roku."
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000 złotych.

Oferty należy składać do dnia 29.02.2016 roku do godziny 16:00 w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 r.”

Szczegóły oraz formularz oferty: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8541_.html