Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Konsultacje Strategii Rozwoju Gdyni

Powrót do listy

03.03.2017

Niedawno zakończyły się prace nad opracowaniem nowego programu rozwoju dla miasta - Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030. W powstałym dokumencie wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające drogi rozwoju dla Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji z mieszkańcami. Do 8 marca 2017 r. wszyscy gdynianie będą mogli zgłaszać swoje uwagi w następujący sposób:
• wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl,
• wysyłając formularz konsultacyjny na adres e-mail: wydz.strategii@gdynia.pl lub pocztą na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
• składając formularz w skrzynce wystawionej w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub bezpośrednio w Wydziale Strategii UM Gdyni
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie: z datą wpływu po dniu 8 marca 2017 r., bez czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.
Z projektem Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030 oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie www.gdynia.pl w zakładce „Dla mieszkańców" - Moja Gdynia 2030, na stronie dedykowanej procesowi opracowania strategii (www.2030.gdynia.pl) oraz bezpośrednio w Wydziale Strategii Urzędu Miasta Gdyni.