Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Konsultacje kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Powrót do listy

17.10.2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany.
Projekt w sposób kompleksowy reguluje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo, stwarza również odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym.

Głównymi celami kodeksu są:
1. Skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli.
2. Przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości.
3. Efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

Kodeks zastąpi w całości:
-ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
-ustawę Prawo budowlane,
- wszystkie „specustawy”.
Ponadto kodeks będzie zawierał część regulacji, które obecnie znajdują się m.in. w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ze względu na zakres przyjętych w kodeksie zmian, Minister Infrastruktury i Budownictwa zdecydował o wydłużeniu konsultacji publicznych, co ma zagwarantować możliwość pełnej partycypacji społecznej w procesie legislacyjnym.

Projekt do pobrania na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego.