Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Lidzka

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Lidzka
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 3624, 3625, 3626, 3660, 3661
 • Cena: 202 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 209 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023783/7 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć gazowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z zielenią urządzoną
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • Dodatkowe informacje: PRZETARG OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Lidzkiej w Gdyni. Przez obszar nieruchomości przebiega sieć gazowa. Na nieruchomości mogą występować instalacje podziemne, nieujawnione na mapie zasadniczej pozostającej w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W razie ich odkrycia/stwierdzenia przebiegu, nabywca zobowiązany jest do ich usunięcia/przeniesienia na własny koszt. Nieruchomość nie jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni przewiduje teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych.