Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

"Mieszkanie na start" - dopłaty do czynszów nowych mieszkań

Powrót do listy

12.06.2018

 Projekt ustawy o dopłatach do czynszu w pierwszych latach najmu mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus przyjął Stały Komitet Rady Ministrów-w najbliższym czasie dokument trafi pod obrady rządu.

System dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań i mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami ma ruszyć  od początku 2019 roku Z programu skorzystają osoby, dla których obecnie nie ma pomocy mieszkaniowej adekwatnej do potrzeb – są "za bogate" na mieszkanie komunalne i "za biedne" na kredyt.

Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie przeciętnych kosztów budowy mieszkań na terenie danej gminy i tzw. powierzchni normatywnej mieszkania, uzależnionej od liczby osób zamieszkujących lokal. Przykładowo czteroosobowa rodzina mieszkająca w woj. małopolskim obecnie mogłaby otrzymać miesięczną dopłatę w wysokości 375 zł (w Krakowie – 470 zł), zaś w woj. śląskim – 335 zł (w Katowicach – 422 zł). Czynsz płacony przez taką rodzinę zmniejszy się co miesiąc od 307 zł do nawet 561 zł w zależności od lokalizacji mieszkania.

Zgodnie z projektem ustawy, dopłaty będą udzielane, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa jednoosobowego nie przekroczy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie ok. 2 563 zł netto). Limit będzie zwiększany o 30 punktów procentowych (ok. 1 281 zł) za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Przykładowo w gospodarstwie trzyosobowym limit będzie wynosił 120 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – obecnie ok. 5 125 zł.