Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Minsterstwo zapowiada nowelizację kodeksu budowlanego

Powrót do listy

25.04.2017

Resort infrastruktury poinformował, że nowa wersja kodeksu urbanistyczno-budowlanego, przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych zostaną opublikowane w drugim kwartale br. Natomiast w III kwartale br. planowane jest skierowanie wszystkich projektów związanych z kodeksem do Sejmu. Wśród głównych celów kodeksu ministerstwo wskazało skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidację zbędnych procedur dla najprostszych budowli. Ponadto, kodeks ma przywrócić i zapewnić efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz wzmocnienie udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym tak, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości. Dzięki kodeksowi ma powstać efektywny i transparentny proces lokalizacji oraz realizacji inwestycji publicznych. Opracowywany Kodeks urbanistyczno-budowlany będzie wsparciem dla programu Mieszkanie plus