Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nabór do Parku Konstruktorów

Powrót do listy

10.06.2015

Park Konstruktorów znajdujący się na terenie byłej Stoczni Gdynia przy ul. Konstruktorów 1 w Gdyni jest miejscem dla wszystkich kreatorów, projektantów i inżynierów, w którym mogą rozwijać zaawansowane projekty technologiczne od koncepcji do produktu.Powierzchnia prototypowni Parku Konstruktorów jest dedykowana podmiotom zamierzającym realizować w udostępnianej przestrzeni innowacyjne projekty, m.in. w następujących dziedzinach: elektronika, robotyka, automatyka, energetyka, wzornictwo przemysłowe, branże kreatywne.

Przy weryfikacji poszczególnych projektów pod uwagę będą brane następujące aspekty:
  • innowacyjność danego podmiotu i projektu, jaki zamierza realizować,
  • wpływ na wzrost zatrudnienia,
  • realność i trwałość planowanego projektu.
Umowa z firmą podpisywana jest na 3 lata.

Szczegóły: Nabór do Parku Konstruktorów

Park Konstruktorów jest wspólnym projektem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia (PPNT Gdynia) i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE).