Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nagrody „Czas Gdyni” dla tych, który zmieniają przestrzeń miasta

Powrót do listy

11.02.2019

Gdyńska Rada Miasta corocznie od 1995 roku przyznaje nagrody, które trafiają w ręce autorów najciekawszych i najważniejszych inwestycji realizowanych w Gdyni.
Samorząd dzięki nagrodzie śledzi na bieżąco nowe realizacje i docenia inwestorów za ich dokonania. Uhonorowani zostają też architekci, którzy swoją pracą wywierają istotny wpływ na wygląd nowej Gdyni.
Nagrodę „Czasu Gdyni” za najlepszą inwestycję 2018 roku odebrali inwestorzy odpowiedzialni za zespół zabudowy biurowej przy ulicy Sportowej 8, Sportowa Centrum Spółka z o. o.
Za ten sam projekt nagrodzeni zostali też architekci: Pracownia FORT TARGOWSKI, arch. Wojciech Targowski i arch. Mateusz Targowski. Dodatkowo wręczono trzy wyróżnienia.
Oto wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni w tegorocznej edycji nagrody „Czas Gdyni”:
• Nagroda Przewodniczącej Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku 2018 „Czas Gdyni” dla firmy Sportowa Centrum Spółka z o. o. za zespół zabudowy biurowej przy ulicy Sportowej 8 w Gdyni oraz dla Pracowni FORT TARGOWSKI arch. Wojciecha Targowskiego i arch. Mateusza Targowskiego
Zlokalizowany przy ważnych ciągach komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym prestiżowy budynek stanowi jedną z wizytówek dynamicznego wzrostu Gdyni. Krajowa magistrala kolejowa, kolej metropolitalna i miejska oraz trasy komunikacji samochodowej o znaczeniu ponadregionalnym stanowią dogodny punkt obserwacji zmian w pejzażu rozwijającego się miasta.
Architektura budynku stanowi odniesienie do tradycji gdyńskiego modernizmu. Osadzona na cofniętym przyziemiu, prosta i lekka bryła unosi się nad płaszczyzną terenu. Ukształtowany na rzucie półkola, północny kraniec budynku przechodzi płynnie w łuki fasad, których miękkie krzywizny podkreśla charakterystyczna dla Gdyni pozioma artykulacja elewacji. Poziomy rytm fasad zaznacza dodatkowo nocna iluminacja, która podobnie jak kolorystyka elewacji, monochromatyczną bielą kontynuuje kolorystykę „białego miasta”.
• Wyróżnienie Przewodniczącej Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku 2018 „Czas Gdyni” dla firmy Oskar Kaszyński Studio Panika za studio filmowe przy ulicy Chwaszczyńskiej 198 B w Gdyni oraz dla firmy MAARTE za projekt
Jest to jedyne studio filmowe w północnej Polsce, odwiedzają je filmowcy z całej Europy. Studio ma ciekawą, nowoczesną bryłę, spełniającą jednocześnie wymogi studia filmowego, np. bardzo dużą wysokość hali zdjęciowej, brak okien w części hali zdjęciowej.
• Wyróżnienie Przewodniczącej Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku 2018 „Czas Gdyni” dla firmy Euro Styl Spółka z o. o. VIRIDIS Spółka Komandytowa za budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Janiny Porazińskiej 1 i 16 w Gdyni oraz dla Pani arch. Karoliny Karczewskiej i Działu Projektowania Euro Styl S. A.
Viridis to wyjątkowa inwestycja położona na Karwinach, na działce otoczonej prawie ze wszystkich stron sosnowym lasem. Proces sprzedaży lokali w tak malowniczej, ale i odsuniętej od bezpośredniego centrum lokalizacji wymaga aktywnej promocji obiektu na skalę lokalną i regionalną, zaś te działania w sposób bezpośredni wiążą się z promowaniem miasta w całym regionie.

Osiedle cechuje nowoczesna architektura nawiązująca bryłą oraz kolorystyką do najlepszych modernistycznych tradycji. Jego wygląd wpisuje się w nowoczesny i stylowy wizerunek Gdyni. Duża ilość elementów o strukturze drewna, takich jak fragmenty elewacji czy wiaty śmietnikowe, współgrają z pełnym zieleni otoczeniem osiedla i wpisują się w zabudowę dzielnicy. Wnętrza części wspólnych inwestycji zostały zrealizowane na podstawie indywidualnego projektu uwzględniającego architekturę, charakterystyczne cechy i nazwę osiedla.
• Wyróżnienie Przewodniczącej Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku 2018 „Czas Gdyni” dla firmy AB INWESTOR Andrzej Boczek, inwestora budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Batorego 7” przy ulicy Batorego w Gdyni oraz dla Pani arch. Wiesławy Martyńskiej – Ostrowskiej i zespołu za projekt.
Inwestycja zlokalizowana ścisłym centrum Gdyni jest jedną z wizytówek „Nowej Gdyni”. Pokazuje, że możliwe jest połączenie historii ze współczesnością. Architektura nawiązująca do gdyńskiego modernizmu. Zaokrąglenia i biała fasada budynku to hołd dla budowniczych przedwojennej Gdyni. Inwestor wykonał bardzo drogie i rzadko spotykane gięte przeszklenia w budynku, co dodatkowo podkreśla linie elewacji nawiązującą do morskich fal.