Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nowa polityka mieszkaniowa Gdyni

Powrót do listy

23.12.2016

Z początkiem przyszłego roku w Gdyni zacznie obowiązywać „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2017-2021". Realizacja dokumentu, zakłada zwiększenie liczby mieszkań komunalnych w Gdyni i nakładów na remonty, a także usprawnienie dotychczasowych zasad przyznawania mieszkań oraz bardziej racjonalną gospodarkę zasobami lokalowymi. Elementem przyjętej polityki mieszkaniowej jest program „Mieszkanie plus".

Program zakłada bardziej efektywną politykę mieszkaniową gminy. Jest spójny z planowanymi przez rząd zmianami legislacyjnymi, które istotnie przedefiniują dotychczasowe zasady wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych. Nowelizacja ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie prawa lokatorów jest obecnie poddawana konsultacjom społecznym. Jeżeli zmiany wejdą w życie, zniknie konieczność wydzielania zasobu socjalnego w zasobie komunalnym, a lokale komunalne nie będą już wynajmowane na nieokreślony czas.

Według prognozowanych wydatków, tylko w roku 2017 miasto wyda na ten cel 8 750 000 złotych, a środki zostaną przeznaczone na między innymi remonty dachów, wymianę stolarki, remonty podłóg, izolację przeciwwilgociową czy kompleksową termomodernizację wskazanych obiektów.