Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym

Powrót do listy

15.05.2017

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zgodnie z zamierzeniami Dyrektywy 2014/17/UE, przewiduje kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Regulacje wprowadzane niniejszą ustawą mają przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Wprowadzane rozwiązania mają być korzystne dla konsumentów, zapewniając im większą przejrzystość regulacji prawnych. Z uwagi na fakt, że dyrektywa reguluje jednocześnie kwestie związane z dopuszczeniem do działalności i nadzorem nad instytucjami niekredytowymi i pośrednikami kredytowymi oferującymi usługi związane z kredytami dotyczącymi nieruchomości, wprowadzone zostały odpowiednie regulacje tych zagadnień.
Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, doprecyzowujące niektóre jej przepisy. Zmiana ustawy o kredycie konsumenckim zmierza do tego, aby treść przepisów ustawy była maksymalnie precyzyjna, jednoznaczna oraz przejrzysta. Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim przyczyni się również do:
- wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich,
- zwiększenia przejrzystości i stopnia precyzji przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego,
- zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców.
Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zobacz ustawę