Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nowe limity w programie MdM

Powrót do listy

30.12.2016

Wojewoda Pomorski podał wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jaki będzie obowiązywał w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Dla miejscowości z województwa pomorskiego (z wyłączeniem miasta Gdańska) jest równy 4059,00 zł. Wskaźnik ten jest niezbędnym elementem obliczenia limitu cen w programie MdM.
Wznowienie przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty finansowego wsparcia w przyszłym roku, nastąpi od 1 stycznia 2017 r. Limit środków przewidziany na 2018 r. to 762 mln zł.
Nabywcy do 1 stycznia 2018 r. mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie do dnia, w którym łączna kwota wynikająca z wniosków przekazanych przez banki kredytujące do BGK osiągnie równowartość 50 proc. kwoty limitu środków, tj. 381 mln zł.

Dla przypomnienia – program Mieszkanie dla Młodych dotyczy także budowy domu jednorodzinnego – sprawdź szczegóły