Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nowe przepisy budowlane od stycznia 2017

Powrót do listy

20.12.2016

Dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie budynki, których pozwolenie na budowę zostanie złożone po 1 stycznia 2017 r., będą musiały spełniać zaostrzone warunki techniczne dotyczące przede wszystkim wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych, okien, drzwi, która musi odpowiadać izolacyjności cieplnej, a więc nie może przekroczyć określonych wartości granicznych. Ponadto, nie może zostać także przekroczony wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Projekt złożony jeszcze w tym roku, czyli zgodnie ze starymi warunkami, jeżeli uzyska pozwolenie na budowę, powinien być zgodnie z nimi realizowany. Natomiast taki, który będzie oddawany do zatwierdzenia pod koniec 2016 roku i wykonywany w przyszłym, powinien już uwzględniać nowe wymagania warunków technicznych.