Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nowe zasady zakupu ziemi rolnej

Powrót do listy

28.12.2015


Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadzi wiele nowych regulacji
w obrocie nieruchomościami rolnymi.

Wśród zmian wprowadzone zostanie tzw. sąsiedzkie prawo pierwokupu dla rolników indywidualnych, którzy sąsiadują ze sprzedawaną nieruchomością rolną, ograniczenie podziału gospodarstw, Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła również korzystać z prawa pierwokupu nieruchomości o powierzchni od 1 ha, a nie jak dotychczas od 5 ha.

1 maja 2016 r. upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców, obcokrajowcy będą więc mogli kupować w Polsce grunty rolne bez specjalnego pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ustawa ma wejść w życie 1 maja 2016 r., obecnie została skierowana do podpisu prezydenta.