Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nowelizacja ustawy o własności lokali

Powrót do listy

27.07.2018

Będzie łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o własności lokali.
Ustawa usprawni wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego, dzięki czemu czynności notarialne i sądowe niezbędne do ustanowienia odrębnej własności lokali będą mogły przebiegać bez przeszkód.
Główny cel nowelizacji to zlikwidowanie luki prawnej, która powstała po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa o KZN wprowadziła zasadę, że ustalenie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę. Oba te warunki muszą być spełnione, jeżeli ktoś będzie chciał wyodrębnić własność lokalu.
Problem tego przepisu pojawia się przy budynkach, które były budowane przed 1994 rokiem - wówczas nie były wydawane pozwolenia na budowę. Przepis wywołał wątpliwości i spowolnił wykup lokali w starych zasobach gminy, czy w spółdzielniach mieszkaniowych.
Nowela wprowadza zasadę, że przepisy dotyczące wyodrębnienia lokalu nie będą dotyczyły budynków, których pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1 stycznia 1995 r. lub budynek istniał przed dniem 1 stycznia 1995 r.