Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nowości w ofercie inwestycyjnej Miasta Gdyni

Powrót do listy

30.07.2016

W najbliższym przetargu na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie 26 sierpnia 2016r. o godz. 10.00 do licytacji wystawionych zostanie 9 ofert nieruchomości w tym 2 nowości: ul. Małokacka oraz ul. Heidricha.
Na terenie działki przy ul. Małokackiej o powierzchni 4849m2 zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy może powstać zabudowa wielorodzinna w budynku o szerokości elewacji frontowej do 42,5m i wysokości do 33m z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną.
Nieruchomość przy ul. Heidricha o powierzchni 1489m2, położona w nadmorskiej części Orłowa, przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną niską oraz zabudowę jednorodzinną z pokojami gościnnymi.
Aby wziąć udział w przetargu wadium należy wpłacić do dnia 22 sierpnia 2016r.

Pobierz szczegóły przetargu