Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nowy układ drogowy na Meksyku- spotkanie informacyjne

Powrót do listy

18.12.2017

20 grudnia o godzinie 17:00 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 przy ulicy Hutniczej 30 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone przybliżeniu założeń projektu, który kompleksowo odmieni place, ulice i niezagospodarowany dotąd teren, z myślą o poprawie jakości życia oraz poczucia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców Meksyku.
Został już opracowany projekt koncepcyjny inwestycji, który został wykonany przez firmę Nevora Projekt z Gdańska. O jego szczegółach i najważniejszych elementach, mieszkańców Meksyku poinformują pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przy udziale projektanta, który będzie obecny na spotkaniu.
W trakcie spotkania, poza zapoznaniem się z koncepcją docelowego układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych osiedla, mieszkańcy będą mogli porozmawiać o planowanych zmianach w organizacji ruchu.
Pierwsze spotkanie informacyjne dla mieszkańców Meksyku odbędzie się 20 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Jednostki Straży Pożarnej nr 2 przy ul. Hutniczej 30. Zapraszamy do zapoznania się przygotowywanymi zmianami i dyskusji na ich temat. Kolejne spotkania, które Laboratorium Innowacji Społecznych planuje zorganizować w nowym roku będą przybliżać mieszkańcom między innymi proponowane rozwiązania architektoniczne na rewitalizowanym Meksyku.