Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Jantarowa

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Obłuże
 • Ulica: Jantarowa
 • Obręb: Obłuże
 • Nr działki: 716/2, 797
Cena: 490 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
49 000 zł4 900 zł
Przetarg: 21.06.2024
Wpłata wadium do:
Numer konta:


17.06.2024
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 769 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00033866/6 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 037 MN2, MW1,U - zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań, zabudowa usługowa
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od morza: 4,0 km
 • - od obwodnicy: 6,0 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,7 km
 • - od centrum miasta: 6,0 km

Szczegóły przetargu

Data: 21 czerwca 2024 godz. 10:00
Typ ofert: grunty