Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Robotnicza

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Obłuże
 • Ulica: Robotnicza
 • Obręb: Obłuże
 • Nr działki: 1767/1
 • Powierzchnia: 1522 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00015677/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 029 MN2, MW1
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 3,5 km
 • - od obwodnicy: 5,5 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 7,4 km
 • Dodatkowe informacje: