Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Od 1 września zmieniły się zasady dofinansowania do kredytów hipotecznych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych

Powrót do listy

10.09.2015

Pierwszą podstawową zmianą w programie MdM jest umożliwienie dopłat osobom, które kupują mieszkanie lub dom na rynku wtórnym, a także wówczas gdy lokal mieszkalny powstał w wyniku adaptacji lub przebudowy lokalu niemieszkalnego (np. adaptacja strychu). Ponadto MdM obejmie też osoby, które zamierzają skredytować wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej.
Limity ceny 1m2 uprawniające do otrzymania dopłaty na rynku wtórnym będą wynosiły 90 % wartości wskaźnika kosztu odtworzenia metra kwadratowego nieruchomości mieszkalnej, na rynku pierwotnym 110%. Limity obowiązujące w Gdyni w III kwartale 2015r. wynoszą: na rynku pierwotnym 4889,50 zł, natomiast na rynku wtórnym 4000,50 zł.
Program jeszcze silniej będzie wspierał rodziny wielodzietne (z trojgiem lub więcej dzieci). Będą one mogły wybierać z rynku mieszkania o maksymalnej powierzchni do 85 m2. W tym przypadku dofinansowanie do kredytu zostało zwiększone do 65 m2. Ponadto nowa ustawa zwiększa udział w programie osób bez zdolności kredytowej- dowolne osoby będą mogły wystąpić w charakterze „dodatkowego kredytobiorcy.
Nie zmieniają się natomiast warunki, jakie powinna spełniać umowa kredytowa tj. kredyt powinien być zaciągnięty na co najmniej 50 proc. ceny zakupu nieruchomości, okres kredytowania nie może być krótszy niż 15 lat, a walutą kredytu musi być polski złoty. Dofinansowaniem objęte są zakupy nieruchomości położone na terenie Polski.


Pobierz ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi