Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

W trakcie opracowywania / Algierska 2A

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Oksywie
 • Ulica: Algierska 2A
 • Obręb: Oksywie
 • Nr działki: 1335 i cżęść dz. 1336
 • Powierzchnia: 450 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00008394/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 2,1 km
 • - od obwodnicy: 8,0 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 2,0 km
 • - od centrum miasta: 9,5 km
 • Dodatkowe informacje: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni nieruchomość położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych.Trwają prace nad sporządzeniem planu zagospodarowania. Sprzedaż będzie możliwa po jego uchwaleniu i wykonaniu podziału zgodnego z przewidywaniami planu. Z projektu planu wynika że konieczne będzie wydzielenie z działki 1336 narożników, które wejdą w zakres przewidywanej drogi. Sytuację orientacyjnie przedstawia ostatni obraz w zakładce >mapy i plany< oraz obraz w plikach do pobrania.