Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg ogłoszony / Bosmańska/ Zielona

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Oksywie
 • Ulica: Bosmańska/ Zielona
 • Obręb: Oksywie
 • Nr działki: 325/2, 326/2, 324/1, 328/2
Cena: 4 300 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
43 000 zł4 300 zł
Przetarg: 09.06.2022
Wpłata wadium do:
Numer konta:


06.06.2022
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 4635 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00010831/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: służebność przejazdu i przechodu przez nieruchomość sąsiednią
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0206
  strefa planistyczna: MN3,MW1,U – zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań, zabudowa usługowa
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0 km
 • - od morza: 5 km
 • - od obwodnicy: 7 km
 • - od centrum miasta: 7 km
 • - od autostrady: 43 km
 • - od portu lotniczego: 27 km
 • - od portu morskiego: 3 km
 • Dodatkowe informacje: Planowany termin przetargu I połowa 2022r. Dostęp do drogi publicznej zostanie uregulowany poprzez ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej przez działki nr: 325/1, 326/1 oraz 328/1. Odpłatność na ustanowienie służebności została określona na kwotę 23.553zł. Wewnątrz działki nr 326/2 wyodrębniona została działka nr 327, na której znajduje się trafostacja, która wkracza częściowo na działkę nr 326/2. W akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przejazdu i przechodu do działki nr 327 poprzez działkę nr 326/2 na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 327.

Szczegóły przetargu

Data: 09 czerwca 2022 godz. 10:00
Typ ofert: grunty