Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Kępa Oksywska

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Oksywie
 • Ulica: Kępa Oksywska
 • Karta mapy: Oksywie
 • Obręb: Oksywie
 • Nr działki: 2040/3
Cena: 420 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
42 000 zł4 200 zł
Przetarg: 23.08.2024
Wpłata wadium do:
Numer konta:


19.08.2024
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 751 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023793/0 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: droga nieurządzona, jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren niezabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 39 MN1
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,3 km
 • - od morza: 2,0 km
 • - od obwodnicy: 8,7 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 2,0 km
 • - od centrum miasta: 10,6 km

Szczegóły przetargu

Data: 23 sierpnia 2024 godz. 10:00
Typ ofert: grunty