Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Folwarczna / Wrocławska

Gmina Miasta Gdyni

Nowa cena
wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Folwarczna / Wrocławska
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 474/2, 569
 • Dodatkowe informacje o cenie: Od ceny wylicytowanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana 10% bonifikata
 • Powierzchnia: 18806 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023783/7 i GD1Y/00023787/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych, teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej, jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej
 • Media w zasięgu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z drzewami i krzewami owocowymi, teren z niską zielenią nieurządzoną, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się zabudowę wielorodzinną
  strefa planistyczna: 12 U, ZP (rejon BiC- U, ZP/MW1)
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,4 km
 • - od morza: 2 km
 • - od obwodnicy: 12 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 4 km
 • - od autostrady: 70 km
 • - od portu lotniczego: 29,3 km
 • - od portu morskiego: 16 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość leży w granicach zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 12, w związku z czym od ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana 10% bonifikata. Gmina uzyskała zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż nieruchomości. Inwentaryzacja obiektów usytuowanych na nieruchomości znajduje się w materiałach do pobrania.