Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Inżynierska 87C

Gmina Miasta Gdyni

Nowa cena
wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Inżynierska 87C
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 1060, 1061/2, 1057/1
Cena: 840 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
84 000 zł8 400 zł
Przetarg: 20.04.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


17.04.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 993 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y//00000928/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: służebność przejazdu i przechodu przez nieruchomość sąsiednią
 • Aktualne zagospodarowanie: teren niezabudowany, teren ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1504
  strefa planistyczna: 01 MN1, U - zabudowa jednorodzinna, zabudowa usługowa
  Karta terenu
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 1 km
 • - od morza: 3 km
 • - od obwodnicy: 5,6 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 2 km
 • - od centrum miasta: 5 km
 • - od autostrady: 34 km
 • - od portu lotniczego: 21 km
 • - od portu morskiego: 8 km
 • Dodatkowe informacje: Z uwagi na przebieg linii zabudowy nieruchomość może być przeznaczona tylko pod zabudowę usługową. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Sędziowskiej (działka gminna nr 1053), która przy umowie sprzedaży zostanie obciążona przez Gminę Miasta Gdyni odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela przedmiotowych działek. Wysokość wynagrodzenia z tytułu służebności drogowej na działce nr 1053 w przypadku wynagrodzenia jednorazowego wynosi: 26.175,00 zł + 23% VAT, a w przypadku płatności okresowej rocznej wynosi 2.618,00 zł + 23% VAT, przy czym wynagrodzenie okresowe płatne jest do 31 marca każdego roku i co roku podlega waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS. W zasięgu nieruchomości infrastruktura techniczna: sieci wodociągowa, sanitarna, gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna. Warunki przyłączenia do poszczególnych sieci Inwestor jest zobowiązany ustalić z gestorem sieci na etapie realizacji inwestycji. Warunków geotechnicznych nie badano. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

Szczegóły przetargu

Data: 20 kwietnia 2023 godz. 12:00
Typ ofert: grunty