Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Inżynierska/Droga Gdyńska

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Inżynierska/Droga Gdyńska
 • Karta mapy: 22
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 405/1
 • Cena: 130 000 zł +23% VAT
 • Powierzchnia: 116 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00002794/4 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Aktualne zagospodarowanie: teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plan nr 1504
  strefa planistyczna: 04MN2,MW1,U
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Działka nie spełnia ustaleń planu w zakresie minimalnych powierzchni działki budowlane, wobec czego przeznaczona jest do zagospodarowania łącznie z jedną z nieruchomości przyległych. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ustnym ograniczonym: 1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, 2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego lub współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości, 3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. W przypadku współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości, powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie. Termin spełnienia warunków będzie podany w ogłoszeniu, po wyznaczeniu terminu przetargu.