Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Orłowska 66

wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Orłowska 66
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 1678
Cena: 55 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
18 960 zł1 zł
Przetarg: 14.07.2022
Wpłata wadium do:
Numer konta:


13.07.2022
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Rodzaj lokalu: użytkowy
 • Rodzaj przetargu: wynajem
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00015657/6 Sprawdź księgę
 • Powierzchnia lokalu: 140.08 m2
 • Położenie lokalu w budynku (piętro): parter, I piętro
 • Administrator: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, tel. 58 628 41 00
 • Dodatkowe informacje: Parter oraz I p. budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego. Lokal w stanie wymagającym remontu i adaptacji do zakładanych celów gospodarczych. Powierzchnia lokalu wynosi 140,08 m². Miesięczna stawka wywoławcza czynszu netto wynosi 55 zł/m². Najemca zobowiązany jest do złożenia przed notariuszem oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, co do wydania nieruchomości. Do udziału w przetargu mogą przystąpić osoby, które nie zalegają z opłatami należnymi Gminie Miasta Gdyni z tytułu dzierżawy i najmu. Stosowną informację można uzyskać w Wydziale Dochodów Referacie Dochodów z Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 18), tel. 58 668-88-40, 58 668-82-60. Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w Sali 105 (I piętro) w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.

Szczegóły przetargu

Data: 14 lipca 2022 godz. 11:00
Typ ofert: lokale