Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Zegarskiego 8

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: Zegarskiego 8
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: 2815
Cena: 7 000 000 zł
Wadium
Postąpienie
700 000 zł70 000 zł
Przetarg: 20.04.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


17.04.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 1024 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00019542/5 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren z zielenią urządzoną, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1503
  strefa planistyczna: 022 MN2, MW1, MP - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa wielorodzinna w budynkach do 4 mieszkań, zabudowa jednorodzinna z pokojami gościnnymi, dopuszcza się lokalizację usług.
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,63 km
 • - od morza: 0,20 km
 • - od obwodnicy: 7,80 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,20 km
 • - od centrum miasta: 6,20 km
 • - od autostrady: 39,00 km
 • - od portu lotniczego: 18,90 km
 • - od portu morskiego: 8,80 km
 • Dodatkowe informacje: Nieruchomość zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem, objętym ochroną konserwatorską, grupa A - obiekty o wysokich walorach kulturowych, dla których obowiązuje ochrona zabytkowej formy i substancji budynku tj. zachowanie w niezmienionej postaci bryły oraz dachu budynku, ochrona zabytkowych detali architektonicznych, w tym stolarki. Gmina nie posiada inwentaryzacji budynku.

Szczegóły przetargu

Data: 20 kwietnia 2023 godz. 12:00
Typ ofert: grunty