Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Ostatni krok do uruchomienia najważniejszej inwestycji w Porcie Gdynia

Powrót do listy

04.08.2016

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął drugi etap postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I”. Prowadzone postępowanie dotyczy wybudowania nowej obrotnicy nr 2 o średnicy 480 m w rejonie Basenu IX i związane z tym roboty budowlane wynikające z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej.

Inwestycja jest częścią dużego projektu inwestycyjnego pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap II i III”. Cały projekt inwestycyjny został skierowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.