Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Plany dla Wielkiego Kacka

Powrót do listy

01.07.2019

 Od dziś do 23 lipca można się zapoznać z wyłożonym do wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki.
Projekt planu jest wyłożony w Gdynia InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30. Szczegółowych informacji udziela również Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9). Z projektem można się również zapoznać na stronach BIP Urzędu Miasta Gdyni.
Na 17 lipca o godzinie 17:00 zaplanowano również dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.