Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Żeliwna 38A

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Pogórze
 • Ulica: Żeliwna 38A
 • Obręb: Pogórze
 • Nr działki: 1843
Cena: 215 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
21 500 zł2 150 zł
Przetarg: 07.06.2024
Wpłata wadium do:
Numer konta:


03.06.2024
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 652 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00047971/6 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0401
  strefa planistyczna: 056 MN2 - zabudowa jednorodzinna wolnostojaca lub bliźniacza
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,2 km
 • - od morza: 9 km
 • - od obwodnicy: 7,2 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 6,4 km
 • - od centrum miasta: 8,5 km