Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Żeliwna 40A

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Pogórze
 • Ulica: Żeliwna 40A
 • Obręb: Pogórze
 • Nr działki: 1836, 1837
Cena: 190 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
19 000 zł1 900 zł
Przetarg: 19.01.2024
Wpłata wadium do:
Numer konta:


15.01.2024
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 583 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00047971/6, GD1Y/00018395/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren częściowo ogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z niską zielenią nieurządzoną, teren zabudowany
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0401
  strefa planistyczna: 056 MN2 - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od morza: 5,5 km
 • - od obwodnicy: 6,4 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,1 km
 • - od centrum miasta: 6,6 km

Szczegóły przetargu

Data: 19 stycznia 2024 godz. 10:00
Typ ofert: grunty