Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Polskie Domy Drewniane- nowa spółka rządowa

Powrót do listy

01.05.2018

Rząd chce powołać do życia spółkę akcyjną "Polskie Domy Drewniane", która ma pełnić rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. W tym celu planowana jest nowelizacja ustawy o lasach.
Projekt nowelizacji ustawy o lasach ma powołać do życia nową osobę prawną, której celem będzie wspieranie budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego. Podmiotem tym będą "Polskie Domy Drewniane".
Do zadań spółki będzie należeć między innymi budowanie drewnianych nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie tymi nieruchomościami, pozyskiwanie lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna, a także prowadzenie innej działalności związanej z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą.
Założycielami "Polskich Domów Drewnianych" będą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. W wykazie prac legislacyjnych podkreślono, że taka konstrukcja tego podmiotu pozwala na maksymalne usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu i sfinansowania budowy.
Projekt ustawy zakłada także oddanie parkom narodowym na własność udziałów Skarbu Państwa we współwłasnościach nieruchomości położonych w ich granicach. "Możliwość władania nieruchomościami pozwoli parkom narodowym na realizację ich celów ustawowych. Ponadto ujednolici sposób zarządzania nieruchomościami położonymi w granicach parku narodowego" - podkreślono informacji o projekcie nowelizacji.