Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Pracownia Miast w Gdyni

Powrót do listy

05.12.2015

Pracownia Miast - akcja społeczna "Gazety Wyborczej" odbyła się w dniu 1 grudnia 2015 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym. Dzięki odbywającym się w kolejnych polskich miastach warsztatom i konferencjom tworzy się miejsce dialogu i wymiany opinii między samorządowcami, mieszkańcami, ekspertami, przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury

Podczas Pracowni miast poruszono tematy związane z urbanistycznymi planami rozbudowy centrum Gdyni, partycypacją obywatelską oraz wyzwaniami transportowymi miasta. Konferencję rozpoczęto od podsumowania warsztatów Miasto przyjazne: Jak rozwijać śródmiejską przestrzeń publiczną? Jakie są szanse i zagrożenia? W ich ramach wybrano najistotniejsze aspekty kształtowania centrum miasta. Dopełnieniem tych rozważań było wystąpienie wiceprezydenta Gdyni, Marka Stępy, który w prezentacji Sea City - nowa część centrum Gdyni przedstawił rzeczywiste plany rozbudowy obszaru centralnego.

Podczas ostatniego panelu Gdynia 2020. Strategiczne wyzwania transportowe Miasta nie zabrakło tematu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, której dwa przystanki zlokalizowane będą w Gdyni. Szczególną uwagę poświęcono jednak priorytetowym dla miasta i regionu projektom, których realizacja jest strategiczna ze względu na funkcjonowanie portu morskiego. Należy do nich budowa Drogi Czerwonej, która połączy Gdynię Chylonię (gdzie kończy się obwodnica Trójmiasta) z gdyńskim portem.

Więcej o Śródmieściu Morskim