Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Program MdM dotyczy także budowy domu

Powrót do listy

05.11.2015

Program Mieszkanie dla Młodych cieszy się ogromną popularnością wśród osób planujących zakup pierwszego mieszkania. Niewiele osób jednak wie, że ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi dotyczy także finansowego wsparcia dla osób fizycznych w związku z wydatkami poniesionymi na budowę pierwszego własnego domu systemem gospodarczym. Dla osób, które spełnią określone w ustawie warunki, istnieje możliwość zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Wniosek o zwrot należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym przystąpiono do użytkowania wybudowanego domu.
Maksymalna kwota zwrotu wydatków jaką można uzyskać to 34.709zł.
Szczegóły w zakładce MdM