Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Program Mieszkanie Plus w Gdyni

Powrót do listy

27.10.2016

Około 500 mieszkań na wynajem może w najbliższym czasie powstać w północnej części Gdyni w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. To efekt listu intencyjnego podpisanego w dniu 26 października 2016 roku, przez władze miasta i BGK Nieruchomości S.A. Podpisany list zakłada współpracę w celu realizacji projektów inwestycyjnych obejmujących budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę społeczną i techniczną. Porozumienie dotyczy nieruchomości wytypowanej przez miasto Gdynia i wstępnie zaakceptowanej do dalszej analizy pod kątem możliwości realizacji inwestycji przez BGK Nieruchomości S.A. – spółkę odpowiedzialną za operacyjne przygotowanie i pilotażową realizację programu Mieszkanie Plus.
Podpisane porozumienie jest wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz, niezbędnych w przypadku każdego procesu inwestycyjnego. Uzyskanie pozytywnej oceny ekonomicznej i prawnej inwestycji na wskazanej działce pozwoli na określenie programu funkcjonalnego zabudowy oraz ewentualne zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej.