Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Projekt planu miejscowego Grabówka wyłożony do wglądu publicznego!

Powrót do listy

28.12.2017

Od 29 grudnia do 23 stycznia wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej.
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej będzie można zapoznać się od 29 grudnia do 23 stycznia w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9).
W projekcie planu określono zasady rozbudowy kampusu Akademii Morskiej w Gdyni, uwzględniające zakładane przez władze akademii inwestycje oraz niezbędne zasady ochrony konserwatorskiej. Zasadnicza część kampusu stanowi zabytkowy zespół dawnej Szkoły Morskiej w Gdyni, zaprojektowany przez wybitnego przedwojennego architekta Wacława Tomaszewskiego. Podstawą przyjętych w projekcie planu zapisów były rozwiązania wyłonione w konkursie studialno-ideowym na „Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni", który został zorganizowany we współpracy miasta i akademii.
Planowane obiekty wytworzą czytelne przestrzennie założenie nawiązujące do zabytkowej części kampusu. Główne zamierzenia inwestycyjne Akademii Morskiej obejmują realizację hali sportowej, budynku centrum dydaktycznego oraz nowych domów studenckich. Budynki obecnych domów studenckich zlokalizowanych pośród zabudowy mieszkaniowej, przy ul. Beniowskiego 15-17 i ul. Beniowskiego 20-22 przewidziane są do wyburzenia, a w ich miejsce planowana jest nowa zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze.