Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

Powrót do listy

16.12.2016

W dniu 15 grudnia 2016 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na ceProjekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.le mieszkaniowe. Projekt ustawy umożliwi wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa, będących dziś w rozproszonym zarządzie różnych podmiotów, do realizacji celów mieszkaniowych. Grunty te, w zależności od swojej charakterystyki, będą wykorzystywane zarówno bezpośrednio pod zabudowę mieszkaniową jak i kierowane na rynek nieruchomości, a uzyskane w wyniku tego środki będą przeznaczane na wsparcie mieszkalnictwa. Jednocześnie, we współpracy ze spółką BGK Nieruchomości S.A, a docelowo z Polskim Funduszem Rozwoju, będą prowadzone działania inwestycyjne z wykorzystaniem gruntów samorządowych i gruntów należących do spółek Skarbu Państwa.

Projekt ustawy