Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Projekty planów miejscowych wyłożone do wglądu

Powrót do listy

25.11.2016

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych przy ul. Krośnieńskiej (plan nr 1408) oraz części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej (plan nr 1609) zostały wyłożone do publicznego wglądu.
Z projektami można zapoznać się w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9 w Gdyni, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 oraz w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian przy ul. Świętojańskiej 30 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00.